truck

עפר ופסולת

הקבוצה הינה בעלת ניסיון רב בתחום פינוי פסולת בניין וביתית תוך השגחה על נהלי עבודה קפדניים לשם שמירה על איכות הסביבה.
החברה עושה שימוש בציוד בלעדי אשר יודע להפריד פסולת ולמיין אותה עם ציוד מתאים. 

תחומי פעילות נוספים בקבוצת ערן י.ד

דילוג לתוכן